mgr Roksana Kosecka-Miernik

mgr Roksana Kosecka-Miernik

psycholog, trener, akredytowany coach kryzysowy

Specjalizuję się w terapii dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Na co dzień pracuję z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami. Ukończyłam studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Szerokie doświadczenie zawodowe zdobyłam w trakcie pracy m.in. w takich instytucjach jak MOPS, PCPR. Swoją karierę rozpoczęłam od pracy w szkole i przedszkolu. Aktualnie współpracuję z przedszkolami i szkołami w których prowadzę terapię psychologiczną dla dzieci objętych wczesnoszkolnym wspomaganiem rozwoju oraz indywidualnym tokiem nauczania oraz prowadzę własny gabinet psychologiczny. Prowadzę zajęcia terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą z Zespołem Aspergera i Spektrum Autyzmu. W obrębie moich zainteresowań znajduje się również interwencja kryzysowa, szczególnie ta związana z trudami rodzicielstwa chorego dziecka. Jestem akredytowanym coachem/mentorem kryzysowym Polskiego Towarzystwa Interwencji i Coachingu Kryzysowego. W ramach coachingu kryzysowego specjalizuje się w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, przeżywającymi trudne sytuacje zarówno nagłe, jak i przewlekłe (wypadek, choroba, wypalenie zawodowe, obciążenie stresem, strata - w tym żałoba, rozstanie, rozwód), relacje społeczne i rodzinne. Pomagam młodzieży i dorosłym, których dotykają kryzysy rozwojowe (rola życiowa, oczekiwania społeczne, przełom połowy życia), egzystencjalne (sens życia). Pracuję również jako trener i coach prowadząc warsztaty i szkolenia dla pedagogów, rodziców i firm. Systematycznie uczestniczę w szkoleniach z zakresu terapii psychologicznej dzieci i młodzieży (głównie w nurcie poznawczo-behawioralnym), aby nieustannie poszerzać i aktualizować swoje umiejętności. Praca z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami, daje mi dużo radości i satysfakcji. Oferowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży obejmuje następujące obszary:
  • trudności szkolne, dysleksja, zaburzenia poznawcze
  • trudności wychowawcze, zaburzenia zachowania
  • fobie/lęki, zaburzenia emocjonalne
  • praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych/zaburzenia rozwojowe
  • praca z dzieckiem nadpobudliwym, zespołem Aspergera, spektrum autyzmu
  • praca z dzieckiem zdolnym
 
 
Przyjmuję:
- wtorek 14:00 – 19:00
Kontakt:
- roksanakosecka@gmail.com
- 736 769 627

Terapia dzieci

Do Centrum zapraszamy rodziców wraz z dziećmi, które doświadczają:

• depresji,
• obniżonego nastroju,
• koszmarów nocnych, trudności z zasypianiem,
• zaburzeń lękowych,
• natręctw,
• fobii szkolnej,
• braku wiary we własne możliwości,
• bólów brzuszka, głowy, które nie mają podłoża biologicznego
• niezadowolenia z siebie, ze swojego wyglądu,
• nieśmiałości, są wycofane,
• agresji.

Pierwsze spotkanie dotyczące trudności dziecka terapeuta przeprowadza z jego rodzicami. Celem jest przede wszystkim zebranie wywiadu na temat dotychczasowego rozwoju dziecka oraz zapoznanie się z trudnościami przeżywanymi przez dziecko i rodzinę. Pierwsza wizyta trwa około 1-1,5h i odbywa się bez udziału dziecka. Kolejne spotkanie to wizyta rodziców z dzieckiem. Podczas pracy terapeutycznej z dziećmi terapeuta współpracuje z rodzicami przez cały czas jej trwania.
Praca z dzieckiem jest podzielona na część konsultacyjną, po której terapeuta przedstawia spostrzeżenia, obserwacje i proponuje najlepiej dostosowaną do potrzeb i możliwości dziecka formę pomocy.

Narzędzia pracy, jakie stosujemy w pracy z młodszym dzieckiem to rozmowa i wspólna zabawa. Młodsze dzieci mają ograniczoną możliwość nazywania swoich przeżyć, myśli. Swobodna zabawa we współpracy z psychologiem umożliwia im przepracowywanie tematów trudnych, uczenie się nowych zachowań.
Spotkania z dziećmi młodszymi trwają około 45 minut, zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu.

Terapia młodzieży

Okres dojrzewania to moment przejścia z dzieciństwa w dorosłość. Przez wiele osób okres dorastania jest postrzegany jako bardzo wymagający zarówno dla nastolatka jak i jego rodziców. Jest tak, ponieważ, zadaniem nastolatka jest próba odpowiedzenia sobie na pytania kim jest, czego chce.

Do Centrum zapraszamy nastolatków, którzy przeżywają:

• depresję,
• fobię szkolną,
• samookaleczenia,
• niezadowolenie z siebie, ze swojego wyglądu,
• poczucie niezrozumienia ze strony rówieśników,

Spotkania z młodzieżą trwają 50 minut. Sesje odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu.