mgr Dorota Skierkowska

mgr Dorota Skierkowska

psycholog, psychoterapeuta


Ukończyłam psychologię oraz pedagogikę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Rozwój zawodowy kontynuowałam w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (www.kcp.krakow.pl), kończąc Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (dyplom socjoterapeuty), a następnie Szkołę Psychoterapii (dyplom psychoterapeuty).

Uzyskałam rekomendację trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I - stopnia – prowadzenie warsztatów umiejętności psychospołecznych (nr rekomendacji I 321).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Uzyskałam Certyfikaty Specjalisty Terapii Środowiskowej i Terapeuty Środowiskowego nadawane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Od 9 lat pracuję w zawodzie, zajmuję się szeroko pojętą pomocą i wsparciem psychologicznym oraz prowadzeniem psychoterapii w nurcie psychodynamicznym.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Poradni Zdrowia Psychicznego, Domu Pomocy Społecznej oraz aktualnie w Klinice Psychiatrii szpitala im. A. Jurasza oraz Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego w Bydgoszczy.

Prowadzę:

  • konsultacje psychologiczne – diagnoza psychologiczna, celem kwalifikacji do adekwatnej formy pomocy
  • psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży
  • psychoterapia grupowa dorosłych i młodzieży
  • treningi umiejętności psychospołecznych
  • treningi interpersonalne

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji prowadzonej przez Superwizora Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Przyjmuję:

- poniedziałek 12:00 – 20:00
- piątek 12:00 – 20:00

Kontakt:

- dorotaskierkowska@gmail.com
- 507 611 135

Cennik:

- Konsultacja psychologiczna - 150zł
- Sesja psychoterapii indywidualnej - 120zł


Kiedy zgłosić się po pomoc psychoterapeuty?

Psychoterapeuta zajmuje się psychoterapią czyli leczeniem psychiki człowieka. Przewodnim sposobem pracy psychoterapeuty jest rozmowa – dialog dwóch osób.

Celem rozmowy psychoterapeutycznej jest uświadomienie sobie źródeł własnego cierpienia, napięcia psychicznego i/lub fizycznego.
Cierpienie psychiczne i/lub fizyczne może objawiać się poprzez różne objawy, np. natrętne myśli, czynności wykonywane pod przymusem wewnętrznym (bez zewnętrznej przyczyny, np. sprawdzanie kilka razy czy gaz został wyłączony), nie mające medycznego wytłumaczenia bóle głowy, napady duszności, paniki, bezsenność, omdlenia, etc.

Rozmowa psychoterapeutyczna zwiększa wgląd oraz rozumienie utrudniających życie i/lub nieprzystosowawczych:
1. zachowań;
2. relacji interpersonalnych;
3. sposobu przeżywania siebie, innych, świata;
4. myśli;
5. nawyków;
6. postaw wobec siebie, innych, tego, co dzieje się wokół;
7. interpretacji świata;

Dzięki uświadomieniu sobie tego, czego do tej pory nie wiedzieliśmy, nie czuliśmy, nie przeżywaliśmy, mamy większą wolność w naszym bieżącym zachowaniu i działaniu. Co często przekłada się na zmiany w sposobie przeżywania i reagowania na spotykające nas w życiu sytuacje, ludzi, podejmowane decyzje, wybory, sposób myślenia, postawy. Pozwala na wprowadzanie korzystnych i adaptacyjnych zmian w różnych obszarach życia, które przyczyniają się do poprawy jego jakości, zwiększenia zadowolenia z siebie, poprawy i satysfakcji z relacji, z ludźmi.
Można powiedzieć, że psychoterapeuta jest katalizatorem (kimś, kto przyczynia się do powstania jakichś zmian i/lub je przyśpiesza) w procesie odkrywania dotąd nieuświadomionych przyczyn niekorzystnego i/lub sprawiającego cierpienie psychiczne zachowania, postępowania, przeżywania.

Zatem jeśli widzisz potrzebę i chcesz:
1. lepiej zrozumieć siebie, swoje pragnienia, uczucia, nieprzystosowawcze zachowania w różnych sytuacjach;
2. zrozumieć swoje cierpienie psychiczne i/lub fizyczne;
3. poprawić swoje relacje z bliskimi, z ludźmi w ogóle (praca, kontakty towarzyskie);
4. łatwiej radzić sobie w sytuacjach stresujących, kryzysowych, nieprzewidywalnych;
5. stabilności emocjonalnej;
6. zwiększenia poziomu refleksji nad sobą i swoim postępowaniem;
7. zwiększenia zadowolenia ze swojego życia osobistego, zawodowego, społecznego;
8. inne…

oznacza to, że warto zgłosić się do psychoterapeuty po pomoc.
Zapraszam na konsultację.