mgr Dobrawa Łukaszewska

mgr Dobrawa Łukaszewska

psycholog, psychoterapeuta


Nazywam się Dobrawa Łukaszewska, jestem psychologiem, socjoterapeutą i psychoterapeutą.

Doświadczenie w pracy zawodowej zdobywałam między innymi w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży, w Centrum Medycznym Gizińscy w Bydgoszczy, w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.

Pracowałam również jako psycholog szkolny w placówkach oświatowych.

Pomagam osobom dorosłym oraz dzieciom. Pomagam rodzicom w ich rodzicielskiej, czasem utrudnionej przez chorobę dziecka drodze. Spotykam się też z rodzicami, którzy czasem po prostu nie rozumieją swojego dziecka, a zależy im na dobrej relacji z nim. W swojej pracy kieruję się zasadą, by pokazać klientowi „inną”, nową perspektywę, a gdy jest taka potrzeba przeprowadzić przez proces terapeutyczny.

Przyjmuję:

- wtorek 16:00 – 20:00

Kontakt:

- lukaszewska@mental-med.pl
- 794 056 382


Terapia dzieci

Do Centrum zapraszamy rodziców wraz z dziećmi, które doświadczają:

• depresji,
• obniżonego nastroju,
• koszmarów nocnych, trudności z zasypianiem,
• zaburzeń lękowych,
• natręctw,
• fobii szkolnej,
• braku wiary we własne możliwości,
• bólów brzuszka, głowy, które nie mają podłoża biologicznego
• niezadowolenia z siebie, ze swojego wyglądu,
• nieśmiałości, są wycofane,
• agresji.

Pierwsze spotkanie dotyczące trudności dziecka terapeuta przeprowadza z jego rodzicami. Celem jest przede wszystkim zebranie wywiadu na temat dotychczasowego rozwoju dziecka oraz zapoznanie się z trudnościami przeżywanymi przez dziecko i rodzinę. Pierwsza wizyta trwa około 1-1,5h i odbywa się bez udziału dziecka. Kolejne spotkanie to wizyta rodziców z dzieckiem. Podczas pracy terapeutycznej z dziećmi terapeuta współpracuje z rodzicami przez cały czas jej trwania.
Praca z dzieckiem jest podzielona na część konsultacyjną, po której terapeuta przedstawia spostrzeżenia, obserwacje i proponuje najlepiej dostosowaną do potrzeb i możliwości dziecka formę pomocy.

Narzędzia pracy, jakie stosujemy w pracy z młodszym dzieckiem to rozmowa i wspólna zabawa. Młodsze dzieci mają ograniczoną możliwość nazywania swoich przeżyć, myśli. Swobodna zabawa we współpracy z psychologiem umożliwia im przepracowywanie tematów trudnych, uczenie się nowych zachowań.
Spotkania z dziećmi młodszymi trwają około 45 minut, zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu.

Terapia młodzieży

Okres dojrzewania to moment przejścia z dzieciństwa w dorosłość. Przez wiele osób okres dorastania jest postrzegany jako bardzo wymagający zarówno dla nastolatka jak i jego rodziców. Jest tak, ponieważ, zadaniem nastolatka jest próba odpowiedzenia sobie na pytania kim jest, czego chce.

Do Centrum zapraszamy nastolatków, którzy przeżywają:

• depresję,
• fobię szkolną,
• samookaleczenia,
• niezadowolenie z siebie, ze swojego wyglądu,
• poczucie niezrozumienia ze strony rówieśników,

Spotkania z młodzieżą trwają 50 minut. Sesje odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu.